Yabancı Dil

BİLİM VADİSİ OKULLARINDA YABANCI DİL

 

Bilim Vadisi Okulları olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve ‘GSE’ (Global Scale of English) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Programımız 5 ve 6.sınıflarımızda A2 dil kazanımlarını; 7 ve 8. sınıflarımızda ise B1-B1+ dil kazanımlarını hedeflemektedir. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. İngilizce Öğretim Programımıza aynı zamanda 5 ve 6.sınıflarımızda haftada 2 saat İngilizce Fen dersi uygulayarak tema-bazlı ve disiplinler arası işbirliği şeklinde hedef dilde öğrenme amaclanmaktadır.

Öğrencilerin dil gelişimleri, süreç odaklı ve sonuç odaklı çalışmalarla değerlendirilir. Süreç odaklı değerlendirmeler; öğrencilerin dil hazır bulunuşluklarını ölcmek amacıyla yapılan seviye belirleme sınavları, yazma portfolyosu değerlendirmeleri,ceyrek tatili sonrasında yapılan sunum haftaları, ayllık quizler (Spelling and Meaning Check), ödevler, proje çalışmaları, sınıf içi gözlemler ve dil gelişim raporlarından oluşmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmeler ise; tema sonu değerlendirmeleri ve progress sınavlar yoluyla yapılır.

Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler- ‘Quiz Show’, ‘ Spelling Bee’, ‘Junior Model United Nations’, ve ‘ Destination Imagination’ öğrencilerimize sunulmaktadır.
Öğrencilerimizin dil gelişim süreçlerinin uluslar arası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarını almaları hedeflenmektedir.

Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan İspanyolca yı , ikinci yabancı dil olarak öğrecilerimize sunuyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizi çalışma hayatlarında bir adım öne taşıyacak olan , entellektüel anlamda onlara global bir bakış açısı sunacak olan dil eğitimine önem veriyoruz.

DERS İÇERİĞİ;

Ortaokul Grubu;

Haftalık ders saati 2 dir. Öğrencilere başlangıç seviyesinde İspanyolca öğretilir. Amaç İngilizceden sonra ikinci yabancı dilde temel bilgiler kazandırmaktır. Onların günlük konuşmalardaki basit cümleleri anlamalarını kullanma ve yazma yeteneklerini geliştirmektir.

Lise Grubu;

Haftalık ders saati 2 dir.  Öğrencilerin ortaokul grubunda aldığı A1 seviyeyi A2 ve B1 seviyeye taşıması desteklenir. Bu sınıftaki öğrenciler dil bilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde algılayabilir ve yazabilirler. Öğrenciler bir görüş ve isteklerini ifade edebilirler.