Lise Yabancı Dil

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Hedeflerimiz:

  • Yüzyıl becerileri edinmiş dil ve kültür donanımlı bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin İngilizceyi içselleştirerek bu dilde düşünme ve üretme becerilerini geliştirmek,
  • Kendisini rahatlıkla ve akıcı olarak İngilizce ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek,
  • Uluslararası standartlarda ve yurtdışında eğitimlerine devam edebilecekleri şekilde bir dil altyapısı hazırlamak

Program Detayları:

Öğrencilerimize 21. yüz yıl becerileri kazandırma hedefiyle oluşturduğumuz yabancı dil programımız lise eğitiminin sonuna kadar öğrencilerimizi İngilizce Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma alanlarında CEFR standartlarında B2-C1 seviyelerine getirmek üzerine planlanmıştır. Yalnızca derslerle değil extra-curricular (müfredat dışı) aktivitelerle de zenginleştirilmiş yabancı dil eğitimimiz çeşitli projelerle öğrencilerimizin yalnızca dil alanındaki gelişimlerine değil, kendilerini gerçekleştiren özgüvenli bireyler olmaları yönünde de katkı sağlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, lise 9 ve 10. sınıflarda haftada 8 saat İngilizce ders ve ekstra etütlerle desteklenen yoğun bir İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır. 11 ve 12. sınıflarda dil alanında üniversite sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz için YKS hazırlık programımız bulunmaktadır.

İngilizce dersinde kur sistemi uygulanmakta, öğrencilerimiz İngilizceyi kendi seviye gruplarına uygun sınıflarda alanında yetkin öğretmenlerimizden öğrenmektedir. Haftalık 8 saatlik derslerin 4 saati ve 11. Sınıf derslerinin tamamı, öğrencilerimizin konuşma becerilerini artırmak odaklı özel bir içerikle yabancı öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. İngilizce öğretimine büyük önem veren okulumuz yoğun İngilizce derslerini Toefl hazırlık kursları, MUN ve World Scholars Cup gibi uluslaarası etkinlikler ve projelerle desteklemektedir.

Ölçme Değerlendirme:

Öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimlerini MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yaptığımız sınav ve değerlendirmeler yanında aylık Progress Test ve haftalık quizler ile yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin Progress Testlerde ve dönem boyunca göstermiş olduğu performans ve gelişimi her dönem sonunda “Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma” alanlarında öğretmen yorumlarıyla detaylandırılmış İngilizce Dil Karneleriyle değerlendirmekte, böylece öğrenci ve velilerimize dil öğrenme sürecini yakından takip etme imkanı sunmaktayız.

Okul içinde uyguladığımız sınavlara ek olarak öğrencilerimizi çeşitli kademelerde Cambridge ve TOEFL sınavlarıyla uluslar arası standartlara hazırlamakta ve test etmekteyiz.

ALMANCA EĞİTİMİ

Hedeflerimiz:

  • Öğrencilerimize Okuma, Konuşma, Dinleme ve Yazma alanlarında ilerleyen üst düzey bir Almanca eğitimi vermek
  • Kademe sonuna kadar CEFR A2-B1 seviyesinde öğrenciler yetiştirmek

Okulumuzda ikinci yabancı dil olan Almanca dil eğitimini 9, 10 ve 11. sınıflar düzeyinde haftalık 2 saatlik dersler yanında etüt programları ile desteklemekteyiz. Fit sınavına girerek Almanca dil yeterliliklerini uluslararası düzeyde belgelemek isteyen öğrencilerimiz için Fit etütlerimiz devam etmektedir.