Ortaokul Yabancı Dil

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Hedeflerimiz:

  • Yüzyıl becerileri edinmiş dil ve kültür donanımlı bireyler yetiştirmek
  • Öğrencilerimizin İngilizceyi içselleştirerek bu dilde düşünme ve üretme becerilerini geliştirmek
  • Kendisini rahatlıkla ve akıcı olarak İngilizce ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek
  • Uluslar arası standartlarda ve yurtdışında eğitimlerine devam edebilecekleri şekilde bir dil altyapısı hazırlamak

Program Detayları:

Öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandırma hedefiyle oluşturduğumuz yabancı dil programımız ortaokul eğitiminin sonuna kadar öğrencilerimizi İngilizce “Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma” alanlarında CEFR standartlarında B1+/B2 seviyelerine getirmek üzerine planlanmıştır. Yalnızca derslerle değil extra-curricular (müfredat dışı) aktivitelerle de zenginleştirilmiş yabancı dil eğitimimiz çeşitli projelerle öğrencilerimizin yalnızca dil alanında gelişimlerine değil, kendilerini gerçekleştiren özgüvenli bireyler olmaları yönünde de katkı sağlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, 5 ve 6. sınıflarda 10 saat, 7. sınıflarda ise haftada 9 saat İngilizce ders ve ekstra etütlerle desteklenen yoğun bir İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.

Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz 5 ve 6. sınıflarda haftada 10 saat, 7. Sınıflarda 9 saat İngilizce dersi almakta, bu rakam LGS hazırlık çalışmalarının yoğunlaştığı 8. sınıfta 5 saatle ilerlemektedir. Derslerin 3 saatlik bölümü öğrencilerimizin konuşma becerilerini artırmak odaklı özel bir içerikle yabancı öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. İngilizce öğretimine büyük önem veren okulumuz yoğun İngilizce derslerini Cambridge sınavları hazırlık kursları, JMUN ve World Scholars Cup gibi uluslar arası etkinlikler ve projelerle desteklemektedir.

Ölçme Değerlendirme:

Öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimlerini MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yaptığımız sınav ve değerlendirmeler yanında aylık Progress Test ve haftalık quizler ile yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin Progress Testlerde ve dönem boyunca göstermiş olduğu performans ve gelişimi her dönem sonunda “Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma” alanlarında öğretmen yorumlarıyla detaylandırılmış “İngilizce Dil Karneleri”yle değerlendirmekte, böylece öğrenci ve velilerimize dil öğrenme sürecini yakından takip etme imkanı sunmaktayız.

Okul içinde uyguladığımız sınavlara ek olarak öğrencilerimizi çeşitli kademelerde Cambridge sınavlarıyla uluslar arası standartlara hazırlamakta ve test etmekteyiz.

ALMANCA EĞİTİMİ

Hedeflerimiz:

  • Öğrencilerimize Okuma, Konuşma, Dinleme ve Yazma alanlarında ilerleyen üst düzey bir Almanca eğitimi vermek
  • Kademe sonuna kadar CEFR A2-B1 seviyesinde öğrenciler yetiştirmek

Okulumuzda ikinci yabancı dil olan Almanca dil eğitimini tüm sınıf düzeylerinde haftalık 2 saatlik dersler yanında etüt programları ile desteklemekteyiz. Fit sınavına girerek Almanca dil yeterliliklerini uluslararası düzeyde belgelemek isteyen öğrencilerimiz için Fit kulübümüz çalışmalarına devam etmektedir.