Ortaokul Türkçe

 TEMEL İLKE:

Öğrencilerin hayatı boyunca edinecekleri konuşma, yazma, okuma ve dinleme ile ilgili zihinsel ve dil kabiliyetlerini kazanabilecekleri, sosyal hayat yönünden gelişmeleri ve Türkçeyi sevdirerek toplum arasında etkili iletişim kurabilmeleridir.

HEDEFLERİMİZ:

 Eğitim ve öğretim sürecinin sonunda öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz birikimler şunlardır:

  • Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve demokratik bir zihniyete sahip olurlar.
  • Toplum hayatında kendini bir birey olarak hissederler.
  • Türkçeyi severek ve özenerek kullanma yönelimindedirler.
  • Kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade ederler.
  • Bireysel olarak ya da grup halinde çalışmanın yararını bilirler.
  • Kitap okumayı, dinlemeyi, yazmayı ve izlemeyi alışkanlık haline getirirler.
  • Sunum veya proje hazırlarken taramanın, incelemenin, karşılaştırmanın ve kritik yapıp öğrenmenin farkındalığını yaşarlar.
  • Nedensellik ilişkileri üzerine yorumlar yaparak özgün ürünler üretip kullanmayı hedeflerler.
  • Belirli gün ve haftalarda görev alma sorumluluğu ortaya çıkar.

ÖĞRETİM SÜRECİ

Vizyonumuz ve misyonumuz gereğince Türkçe derslerinde dil kültürü aktarılırken bir sonraki sınıfa tam donanımlı hale geçiş ve LGS başarısı bizler için önemli olduğu için LGS’ye yönelik çalışmalar önemli ölçüdedir. Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme, araştırma, sentez-analiz ve özgün fikirleri ortaya çıkarma gibi özellikler kazandırmayı öğrencilerimizde hedeflemekteyiz. Grup halinde etkili iletişim, sorumluluk bilinci ve çağdaş bir yapıya sahip olmalarını sağlıyoruz. Kulüpler ile ilgili oldukları alanda kendi becerilerini geliştirme fırsatı yolunu açmaktayız. Zihinsel becerileri gelişmiş bir birey olarak yorumlama, değerlendirme, disiplinler arası ilişki kurma gibi özelliklere sahip bireyler olarak yetişirler. Öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içerisinde olurlar.