Ortaokul Rehberlik Servisi Çalışmaları

 

Özel Bilim Vadisi Ortaokulu rehberlikve psikolojik danışmanlık servisi olarak öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve birikimlerle devam edebilmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bir bütün olarak gelişimlerine destek sağlamak rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimizin önemli parçalarındandır.

Eğitim öğretim süreci ile paralel bir şekilde öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları, farkındalık kazanmaları, karşılaştıkları zorluklar karşısında çözüm odaklı bireyler olmaları, kendilerini, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlayarak,  özgüvenli, mutlu ve huzurlu bireyler olmalarını sağlamak temel hedeflerimizdir.

Öğrencilerimizin zihinsel ve kişilik gelişimlerinin şekillendiği bu dönemde kendini gerçekleştirmiş bireyler olmalarına yardım etmek amacıyla;

 • Okula uyum sürecini hızlı ve sağlıklı geçirmesi için oryantasyon çalışmalarının planlanması,
 • Ergenlik dönemi ve gelişimsel özelliklerin bilincinin öğrenci ve velilerde oluşmasını sağlamak amacıyla destek çalışmalarının sağlanması,
 • Bilinçli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilinçlendirme çalışmalarını yapılması,
 • Verimli ders çalışma davranışını geliştirme,
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamakta rehberlik çalışmalarının sağlanması,
 • Orta Öğretime geçiş sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluğunu sağlama ve destekleme,
 • Öğrencilerimizin psiko-sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik olarak gelişimlerini destekleme çalışmaları
 • Öğrencinin karşılaştıkları zor koşullarla başa çıkabilmeleri, doğru kararlar vermeleri ve kendilerini doğru ifade etmelerine katkı sağlamak
 • Benlik algısı ve benlik saygısını geliştirmek,
 • İletişim becerilerini ve duyguların ifade edilmesine yönelik psiko-eğitsel çalışmalar,
 • Velilere yönelik ihtiyaç duyulduğunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Saygı, sevgi, sorumluluk, bilinç, şevkat gibi kavramların bilincinin oluşturulması sağlanmaktadır.