Ortaokul Matematik

Temel ilke ve amacımız

Matematiğin her birey tarafından öğrenilebilir olduğunu göstermek ve eğlenceli hale getirmektir.

Bu amaç doğrultusunda matematik zümresi

Matematiksel düşünme yeteneğini kazanan bireylerin yetiştirilmesi gayesini benimsemiş,

Analitik ve çözüm odaklı bir bireyin yetiştirilmesi amacıyla matematik eğitim ve öğretimini  bu eksende yürütmeyi amaç edinmiştir.

Bireydeki  matematiksel soyut kavramların anlaşılamaması ön yargısını ortadan kaldırıp onların bilişsel durumlarına uygun olarak matematik kavramlarını somutlaştırmayı gaye edinmiş

Öğretim süresi boyunca

  • Öğrencilerimizle birebir ve grup soru çözüm saatleri,
  • ve 6. Sınıflarda eksik matematik alt yapılarını tamamlama çalışmaları,
  • Öğrenciye özel ödevlendirme,
  • Yeni nesil soru olarak adlandırılan okuduğunu anlamaya yönelik soru tiplerinde öğrencilerin bakış açısını derinleştirme,
  • 5-6 ve 7. Sınıftan itibaren Yeni nesil sorularına öğrencileri hazırlama
  • Sınıftan itibaren LGS sürecinin başlatılması ,
  • Sınıflarda 5 ve 6. Sınıf matematik kazanımlarının tekrarı,
  • sınıflarda 5-6 ve 7. Sınıf matematik kazanımlarının tekrarı,
  • Alanında uzman aynı zaman dershanecilik tecrübesi olan öğretmenler tarafından yapılandırılmaktadır.