Ortaokul Drama Kulübü

Yaratıcı drama; grubu oluşturan katılımcılar ve drama eğitmeni eşliğinde; bir düşünceyi, olayı, somut ya da soyut bir kavramı, doğaçlama,rol oynama gibi  tiyatro tekniklerinden yararlanılarak canlandırılmasıdır.

  • Drama dersleriyle amaçlanan kazanımlar:
  • Öğrencilerimizin hayal güçlerinin gelişimine katkıda bulunmak, üretkenliklerine yardımcı olmak
  • Problemlere çözüm odaklı bakabilmeye teşvik etmek,
  • Empati yeteneğinin gelişmesine katkı sağlamak,
  • Ses konuşma diksiyon çalışmalarıyla sözel ifade yeteneklerini geliştirmek,
  • Beden dilini kullanma kabiliyetlerine destek sağlamak

Drama kulübüne katılan öğrencilerle, resmî törenlerde günün anlamına yönelik oyunlar sahnelemenin yanı sıra kukla, pandomim gibi sahne sanatlarını kapsayan türlerle ilgili çalışmalarımızı, Türk ve Dünya tiyatro yazınından seçeceğimiz tiyatro oyunlarını sahnelerler.