Ortaokul Beden Eğitimi

Beden Eğitimi dersi öğrencilerimizin vücut farkındalığını arttırarak yaşam kalitelerini iyileştirmelerini, sağlık ve zindeliği benliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüp yaşam boyu benimsemelerini amaçlarız. Öğrencilerimiz liderliği takım ruhu ile kazanırlar, takım sporları hakkında bilgi edinirler ; Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün " Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. " sözlerinde belirttiği yaklaşımla, fiziksel gelişimleriyle beraber zihinlerini de çalıştırarak denge sağlamaya çalışırlar.


HEDEFLER

  • Beden Eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmaları sağlanır.
  •  İyi duruş alışkanlığı edinmeleri sağlanır.
  •  Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeleri
  •  Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeleri sağlanır
  • Sağlığı koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları konusunu bilirler 6. Alıştırma ve oyunlarla hız,kuvvet,dayanıklılık,esneklik,sürat,çabukluk,koordinasyon gibi özelliklerini geliştirirler.