Lise Rehberlik Servisi Çalışmaları

Özel Bilim Vadisi Okulları’nda Rehberlik Servisi çalışmaları en üst düzeyde hassasiyet ve bilimsel temellere dayalı olarak yürütülmektedir. Çalışmaların güncel gelişmelerin gerisinde kalmaması amacı ile rehber öğretmenlerimiz alanları ile ilgili eğitim ve seminerlere düzenli olarak katılmaktadır.

Öğrenciyi merkez alan çalışmalarımız sürecin paydaşı olan veli ve öğretmenler ile işbirliği yapılarak etik değerler çerçevesinde sürdürülür. Gizlilik ve güvenilirlik ilkelerinin yanı sıra koşulsuz kabul görecekleri inancı da öğrencilerimiz için içselleştirilmesi amaçlanan en temel hedefimizdir. Yaş döneminin getirdiği bireyselleşme çabası ve otorite figürüne karşı duruş velilerimizle de sık sık paylaşılarak öğrencinin güvenli limanı olan ev ortamında çatışma yaşanmaması için azami özen gösterilir.

Lise düzeyinde öğrencilerimizin en temel kaygılarından biri olan bir üst öğretim kurumuna hazırlık çalışmaları öğrenci özelinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda öncelikle öğrencinin ihtiyaçları belirlenerek 9. sınıftan itibaren ulusal sınavlara hazırlık süreci başlamaktadır, 10. sınıf düzeyindeöğrencinin bir sonraki yıl için tercih edeceği ders grubuna yönelik çalışmalar hız kazanarak devam eder, 11 ve 12. sınıfta ise artık farklı bir boyut kazanan süreçte öğrencilerimize akademik başarı ve öncelikle huzurlu bir duygusal duruş kazandırılmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Rehberlik Servisimizin 4 yıllık süreçte uyguladığı çalışma başlıkları;

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar;

 • Bireysel psikolojik danışma görüşmeleri
 • Oryantasyon ve uyum becerilerinin kazandırılması
 • Bireyi tanıma çalışmaları
 • Çalışma alışkanlıklarının tespiti ve uygun yönlendirme
 • Dikkat ve konsantrasyonu arttırma çalışmaları
 • Sınav kaygısı konulu çalışmalar
 • İletişim becerileri çalışmaları
 • Güvenli teknoloji kullanımına yönelik çalışmalar
 • Sağlıklı akran ilişkilerine yönelik çalışmalar
 • Ergenlik dönemi özelliklerinin farkına varmalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları
 • Mesleki yönelim belirlemeye yönelik çalışmalar
 • Meslek stajları (uzun ve kısa süreli)
 • Grupla psikolojik danışma çalışmaları
 • İhtiyaçlarına uygun uzman sunumları
 • İhtiyaca yönelik test ve anketlerin uygulanması,

Veliye Yönelik Çalışmalar;

 • Her eğitim öğretim yılı başında yapılan veli-rehber öğretmen tanışma buluşmaları,
 • Yaş dönemlerine uygun uzman sunumları,
 • Öğrencinin akademik takibine yönelik geri bildirimler ve iş birliğine yönelik çalışmalar

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar;

 • Hizmet içi bilgilendirme toplantıları
 • Öğrenci öğretmen ilişkisini yönelik çalışmalar
 • Ulusal sınavlara hazırlık döneminde akademik danışman- rehberlik servisi ortak öğrenci takip çalışmaları

YKS Çalışmaları;

 • Meslek tanıtımına yönelik uzman ve konuk üniversite öğrencisi sunumları
 • Üniversite gezileri
 • Üniversite ve bölümler hakkında bilgilendirici sunumlar
 • YKS ile ilgili strateji belirleme çalışma ve sunumları
 • Motivasyonu arttırmaya yönelik toplantılar
 • Deneme sınavı sonuç takibi
 • Öğrencilerin deneme sınavı sonuçlarına göre akademik olarak yönlendirilmesi
 • Bireysel tercih danışmanlığı