Lise Fen Bölümü

Felsefemiz

 Özel Beylikdüzü Bilim Vadisi Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak fizik-kimya ve biyoloji derslerindeki en temel amacımız doğada (yani içinde yaşadığımız ve bizi kapsayan her yerde) olup biten karmaşık olayları  bilimsel yöntemlerle açıklamaktır.  Bu noktada ulaşılması gereken ilk hedefimiz öğrencilerimizin bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmektir. Yaşadıkları çevrenin farkına varan, sebep sonuç ilişkisi kuran ve bilimsel bilgiyi yorumlayarak günlük yaşamlarında kullanmayı öğrenen öğrencileirmiz bu çalışmalara paralele olarak analitik düşünme becerilerini de geliştirirler. Gerek teknolojik imkanlar ile gerek laboratuvar ortamında çeşitli deneysel faaliyetler yaparak soyut olan bilimsel bilgiyi somutlaştırıp öğrencilerimizin hem daha kolay anlamalarını hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlarız.Çevreyi, canlıları, uyum içerisinde olan doğayı tanımak anlamlandırabilmek günümüz teknolojisinde gelişimlere uyum sağlamış aydın çağdaş bilim ışığında olaylar karşısında objektif yorumlar yapabilen kendine güvenen Özel Bilim Vadisi öğrencileri çalışmlarını STEM aktiviteleri ile de pekiştirirler.

 Aynı zamanda başarıyı, çevresel koruma ve sosyal sorumluluk çalışmaları  ile de pekiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Topluma değer katacak bireyler yetiştirir, eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üretir ve bunun haklı gururunu yaşarız. Ancak sürdürebilir başarının geleceğimizi aydınlatacağına inanır, akademik bilgi birikimimiz ve öğrenci odaklı çalışmalarımızla başarıyı sürekli hale getiririz.Yenilikçi eğitim programlarımızla bilinçli bireyler yetiştirir ve geleceğe şekil veririz.

Hedeflerimiz

 • Fen dersinin önemini öğrencilerimize açıklamak,
 • Öğrencilerimizin laboratuvarda çeşitli deneyler yaparak teorik olarak öğrendikleri kazanımları uygulamalı olarak öğrenmelerine olanak sağlamak,
 • Öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara karşı bilimsel yöntemler ile çözüm bulabileceklerini fark etmeleri sağlamak,
 • Merak ve ilgi duydukları konuları araştırmaya ve geliştirmeye teşvik etmek,
 • Topluma ve çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin ezbere dayalı bilgiden ziyade bu bilginin gerekçelerini anlamalarını ve açıklamalarını sağlamak,
 • Bilgi paylaşmayı öğrenebilmek adına öğrenciler arasında proje gruplarının oluşturulması,
 • Ekip çalışması ve takım ruhu bilincinin aşılanması,
 • Öğrencilerimizi proje yönetimi konusunda bilinçlendirme,
 • STEM çalışmaları yaparak bu ders içinde öğrendikleri kazanımları başka disiplinler ile ilişkilendirerek kullanmaları,
 • Öğrencilerimizin bilim adamları ve dünyayı değiştiren buluşları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Üniversite sınavına hazırlık aşamasında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları,
 • Sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirmek.