Lise Drama Kulübü

Yaratıcı drama, bir grup ve grup lideri (drama eğitmeni) eşliğinde, bir amacın, düşüncenin ya da olayın özellikle tiyatro tekniklerinden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Drama çalışmaları katılımcıyı duyusal, fiziksel, sözel ve sosyal olarak tamamen içine alan bir süreçtir. Bütün içinde her bireyin gerekli olduğu ve iş birliği içinde çalışma özümsenir. Drama ayrıca katılımcıların edebiyatla tanışmalarına, sahne dekorları ve kostümlerle görsel sanatlardan hoşlanmalarına olanak sunar. Yaratıcılığa, estetik gelişime, eleştirel düşünme yeteneğine, iletişim becerelerinin gelişmesinde, kendini tanımada, duyguları sağlıklı bir şekilde açığa çıkarmada katılımcılara destek olur.

Derslerde, öğrencilerin özgün düşünme yeteneklerini geliştirecekleri doğaçlamalar, ses konuşma diksiyon egzersizleri, beden dili kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Drama kulübüne katılan öğrencilerle ise, resmî törenlerde günün anlamına yönelik oyunlar sahnelemenin yanı sıra, Türk ve Dünya tiyatro yazınından seçeceğimiz tiyatro oyunlarını sahnelenmektedir.