Lise Ana Dil Bölümü

TEMEL İLKE:

Alan yeterliliklerinin kazandırılması haricinde sosyal yönü yüksek, sanata ve edebiyata ilgili ve bu alanlara barışık, yaratmayı seven, özgün ve kendine güveni tam bireylerin topluma kazandırılmasıdır.

HEDEFLERİMİZ:

Eğitim ve öğretim sürecinin sonunda öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz birikimler şunlardır:

 • Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik ve laik bir toplum anlayışına sahip,
 • Çevresine ve insan ilişkilerine saygılı,
 • Yeniliğe açık, çağdaş bir insan
 • Bilgiyi her zaman kullanmayı çalışan ve eleştirel bir yaklaşımda bulunabilen,
 • Ana diline hâkim, öz güvenli,
 • Toplum içinde kendini ifade etme yetisine sahip,
 • Okumayı seven ve okumayı alışkanlık haline getiren,.
 • Türk ve Dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini tanıyan
 • İnsani ve etik değerlerin bilincinde olup bunu en iyi şekilde yansıtan,
 • Ulusal sınavlarda başarı kazanmak için gerekli bilgi ve donanıma sahip olan.

AMACA ULAŞTIRMA ADIMLARI

 • Ana dili doğru konuşma ve doğru yazma olanaklı ders ortamı şekillenir.
 • Fuar günleri, kitap okuma saatleri, kütüphane gezileri, kitap sınavları gibi etkinliklerle okuma alışkanlığı kazandırılır,
 • Özgün fikirlere ulaşması için uygun ortam ve işleyiş belirlenir,
 • Eğitim kurumlarına donanımlı hazırlanma için etüt ve birebir çalışmalar hazırlanır,
 • Üretmeye dayalı buluş yoluyla ders işlenir.
 • Sunum etkinliği ile insan topluluğu karşısında hitabet yeteneği kazandırılır.
 • Yaratıcı yazma çalışmaları sağlanır.
 • Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenir,

ÖĞRETİM SÜRECİ

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde dil ve edebiyat kültürünü aktarmanın yanında  üniversite başarısı önemli hedeflerimiz arasında olduğu için çalışmalarımızda YKS süreci de  önemli yer tutar. Öğrencilerimizin bilgiyi kazanma ve bilgiyi uygulama aşamalarına geçmeleri  ve bu durumda düşünme, eleştirme, veri oluşturma, farklı bakış açılarına sahip olma gibi özellikleri kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerin kendi aralarında fikir alışverişlerini gözlemliyoruz. Yarışmalar düzenleyerek kültür birikimlerini gösterecek ortamlar sunuyoruz. Sosyal kulüp faaliyetleri ile öğrencilerimizin ilgili oldukları ve o alanda yeteneklerini gösterip kendini daha nasıl geliştirebilecekleri konusunda ortam hazırlıyoruz.

Yaratıcı Yazma Çalışmalarımız

Yaratıcı yazma, günümüzde adından çok bahseder bir kavram olmuştur. Her internet sitesinde bu kavram ile ilgili yorumlar, makaleler ve eleştiriler yer almaktadır. Yaratıcı yazma, duyguları ve izlenimleri özgürce ifade edebilmeye yarayan bir yazma etkinliğidir. Okuyucuyu etkileme burada çok önemlidir. Ortaya romanlar, öyküler, şiirler, senaryolar veya şarkılar çıkmaktadır. Önemli olan hayal gücü ve gözlemdir. Kaliteli ürün ortaya çıkarmak küçükten büyüğe herkes için uygundur. Zihin gelişimi için de oldukça önemlidir. Teknik ve uygulama, gösterilip öğretilebilen bir durumdur. Yazmak ve yazıyı geliştirmek bu teknik ve uygulama ile öğretilebilmektedir. Her durumda yazma eğilimi içinde olabiliriz yeter ki farklı bakış açılarına sahip olalım. Öğrencilerimize, zihin ve dil becerisinin aynı anda nasıl çalışması gerektiğini ve bunun sonucunda ortaya çıkan özgün eserin farkı ve ehemmiyeti gösterilir. Hayal etme, kritik yapma, sorgulama, kelimeler arası bağlantılar ve merak duygusu uyandırma öğrencilerimizde amaçlanır. Bireysel ya da grup halinde çalışma alıştırılarak öğrencinin toplum içinde kendini ifade yetisi ve öz güveni geliştirilir. Yazı çalışmasında fikirleri açık bir şekilde ve özgürce ifade etme gibi aynı anda birçok özelliği kazandırma eğilimindeyiz. Bu beceri ile kelime dağarcığının genişlemesi ve bu sayede bilinmeyen ya da kişide açığa çıkmayan sözcüklerin kazandırılması amaçlanır. Yazım kurallarına da bağlı kalınarak doğru Türkçe kullanımını da yazıda gösterme hedeflenmektedir. Öğretilen bu yazı yazma aktivitesi siz öğrencilerimizi bekliyor.