Kurum Psikoloğu

   Öteden beri kişinin kendisine “Ben kimim?”, “Nereye aitim?”, “hayatımda ne gibi şeyler yapmalıyım?” diye sorular sorduğu görülmektedir. Psikolojik Danışmanlık mesleği, bireyin ihtiyaçlarını, plânladığı kararları gerçekleştirebilmesi, problemlerini çözebilmesi ve kişinin kendisine ait farkındalığını geliştirerek ve daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesine yardım sağlamaktadır. Bu süreçte, bireyi etkileyen olumsuz olaylardan kaçınarak gelişim ve büyüme engellerini önleyerek sağlıklı ortamların oluşmasına yardım sağlamaktadır. Öğrenme zorlukları, sosyal becerilerde sıkıntılar ve davranış bozukluğu yaşayan öğrencilere psikolojik danışmanlık ve destek vermek. Okul ve eğitim sürecinde sınıf atlamada, sınıf değiştirme ya da tekrarında danışmanlık vermek. Eğitim sürecinde öğrencinin bulunduğu konumu, seviyeyi belirlemek ve eğitim planlanmasında bulunmak. Yapılan testler sonucunda önerilerde bulunmak ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak. Faydası olabilecek diğer kurumları önermek ve bağlantıların kurulmasında yardımcı olmak.   Sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak ve desteklemek. Öğretmenlere ve öğrencilere gerekli tavsiyede bulunmak ve yönlendirmektir. Kriz anlarında müdahalelerde bulunmaktır.

   Okul psikolojisinin temel amacı, tüm çocuklar için mutlu, sağlıklı, güvenli, olumlu ve etkili bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Spesifik olarak, bu alandaki profesyoneller, öğrencilerin ihtiyaç ve refahlarının her zaman öncelikli olmasını sağlamayı amaç eder. Unutulmaması gereken en önemli husus ise bu hizmetlerin ücretsiz olduğudur. Başvurular, istenildiğinde ailelerin kendilerince de yapabilir. Öğretmenler de ihtiyaç duyduklarında bu başvuruları öğrenciler için yapabilmektedirler. 

   Bilim Vadisi Okulları psikoloğu olarak öğrencilerimize sınav kaygısı, etkili iletişim, ebeveynlere çocuklar ile doğru iletişim ve ergenlik noktasında bilgilendirme gibi seminerler vererek hem öğrencimizi hem de velilerimizi bilinçlendiriyoruz.