Etüt

Kurumumuz 21. yy ile birlikte eğitim ve öğretim metotlarında ortaya çıkan yeni yaklaşımları benimsemiş, öğrenmenin bir sonuç değil bir süreç olabileceği düşüncesiyle hareket ederek örgün eğitim faaliyetlerine ek olarak Sosyal Kütüphane Projesini hayata geçirmiştir.

Bilim Vadisi Okullarında etüt çalışmaları; konu anlatımları ve soru çözümleriyle öğrencilerde tespit edilen eksikliklerin anında kapatılmasını hedeflenmektedir. Okulumuz kütüphanesi, alanında uzman öğretmenlerin nezaretinde öğrencilerimizin faydalanabileceği sosyal bir ortam olarak dizayn edilmiştir. Hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında öğrencilerimize kütüphanede konu tekrarı ve soru çözümü yapma imkanı sağlanmıştır.

Kütüphane çalışmalarına ek olarak ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize sınıf seviyelerine uygun olarak hafta içi etütlerinde 17.00-19.00 saatleri arasında kazanım tamamlama çalşmaları yapılmaktadır.

Hafta içi uygulanan etüt programlarına ek olarak cumartesi günleri de LGS ve YKS'ye yönelik destekleme kursu yapılmaktadır.

Okulumuzda hafta içi ve hafta sonu yapılan etüt çalışmaları öğrencinin eksik konularını giderebilmesi, test çözüm tekniğini öğrenmesi ve gerektiğinde öğretmenlerinden destek alabilmesi adına vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.