Ortaokul

BİLİM VADİSİ OKULLARINDA  YAŞAM

EĞİTİM PROGRAMI

Bilim Vadisi Ortaokulu’nda öğrencilerimizin edindikleri bilgileri ,eyleme dönüştürmeleri ve çevreleri ile etkileşim içinde olmaları için uygun imkanlar sağlanır . Sadece sınıfta değil okulun her alanında aktif öğrenme alanları yaratılır .

Her öğrencinin başarılı olduğu bir alan vardır .Öğretmenler, öğrencinin doğru yönlendirilmesini sağlar ve eğitim süreçlerini takip eder. Öncelikli olarak görevimiz öğrenmeyi öğretmektir.

Bilim Vadisi Ortaokulu’nda; özsaygısı yüksek ,çevre bilincine sahip , eleştirel düşünebilen ,adalet bilinci gelişmiş ,saygılı , değişen ve gelişen dünyaya hazır , Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen öğrenciler yetiştiriyoruz  . Akademik süreçlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişimlerini de takip ediyor, öğrencilerin bireysel farklılıklarını önemsiyoruz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana ilkelerinden olan  " Çocukların karar verme mekanizmalarına katılması " fikrini esas alıp öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyoruz.Öğrencilerimizin  farklı kültürleri tanımaları ,farklı fikir ve inançlara açık birer dünya vatandaşı olmalarını desteklemek amacı ile sosyal sorumluluk programları uyguluyor, proje yönetimi , problem çözme ,risk alma gibi yaşadığımız yüzyıl becerilerini  kazanmaları için uluslararası yarışmalara katılımlarını destekliyoruz .

Öğrencilerimize sınav taktikleri , etkili zaman yönetimi ,sınav kaygısı vb. konularda rehberlik ederek onları girecekleri sınavlara doğru şekilde hazırlıyoruz .

Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen nitelikli öğretmenlerimiz ile , sınıfiçi öğrenimini uygulamalı hale getiren ve öğrenmeyi eğlenceli kılan programlar yaratıyoruz . Proje tabanlı öğrenme ,akran öğrenimi gibi yöntemleri kullanarak çözüm üretmeyi içselleştiren nesiller yetiştiriyoruz . Hafta sonu 5 ve 6. sınıflarımızda İngilizce dersi ek  çalışmalar yapılırken 7 ve 8. sınıflarımızda 3 ana branş dersinden alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimizle sınav hazırlığı gerçekleştiriyoruz .