Lise

EĞİTİM PROGRAMI

Bilim Vadisi Lisesi’nde öğrencilerimizin öncelikli olarak vizyon sahibi olmalarına önem veriyoruz . Yüksek eğitim standartlarına sahip bir okul olmayı ilke edindiğimiz kurumumuzda , öğrencilerimizin geleceklerine yön verirken akademik alanların yanı sıra sosyal ve sportif becerilerini de geliştirebilecekleri imkanlar yaratmaya özen gösteriyoruz . Belirlenmiş etkinlik saatleri , uygulama saatleri ,kulüp faaliyetleri , kütüphane saatleri ile sınıf içi ve sınıf dışında etkin öğrenmeyi sağlayarak öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmelerini sağlıyoruz .Uyguladığımız güçlü akademik program ile  öğrencilerimizin doğru seçimler yapabilmelerine destek oluyoruz . Hedeflerini belirleyebilmeleri , kendilerinitanımaları  ,bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri  için güncel eğitim teorilerini benimseyerek öğrencilerimizi takip ediyoruz.  Objektif , güvenilir ölçme araçları ve yöntemleri ile eğitim süreçlerini izleyip  eksik oldukları konuları belirleyerek ek çalışmalar planlıyoruz. Uyguladığımız konu tarama testleri (KTT) ile öğretmenlerimizin sonuçlara uygun ve hızlı bir şekilde  geri bildirimde bulunmasını sağlıyoruz .Öğrencilerimizin ana dillerinin yanı sıra yabancı dili de etkin bir şekilde kullanmalarını hedefliyoruz .

BİLİM VADİSİ LİSESİ YKS ÇALIŞMALARI

Planladığımız çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizi 9. Sınıftan itibaren kazanımlara uygun gün sonu sınavlarına (GSS ) tabi tutuyoruz . Sınav  sonuçlarına göre 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin eksik olduğu konularıbelirleyip,bireysel ve takım çalışmaları ile konu eksikliklerini gideriyoruz. 11 ve 12. sınıflarda YKS komisyonumuzun belirlediği zaman aralıklarında sıkça deneme sınavları gerçekleştiriyoruz .Yine 12. sınıflarımızda alanında uzmanlaşmış  YKS  öğretmenleri ile  hafta sonları 3 ana branştan konu telafi dersleri yapıp etkin sınav hazırlığı sağlıyoruz .

 

BİLİM VADİSİ SOSYAL ETKİNLİK VE KULÜP ÇALIŞMALARI 

Öğrencilerimizin var olan ilgi alanlarını geliştirmeleri veya yeni ilgi alanları edinmeleri adına ihtiyaca yönelik kulüp çalışmaları belirleyip sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için uzman danışman öğretmenlerden destek alıyoruz .

*Dans

*Matematik

*Bilimsel Projeler

*Satranç

*Sosyal Sorumluluk

*İspanyolca

*Ekoloji gibi kulüp çalışmalarının seçimi noktasında öğrencilerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyor ve öğrencilerimizin bireysel tercihlerine saygı gösteriyoruz .

Öğrenci Meclisleri ‘nin planladığı imza günleri , yazar söyleşileri , bilim - sanat etkinlikleri , sergiler ve geziler düzenliyoruz .